Export vášho cenníka nájdete na adrese http://obrazky.vsetkyknihy.sk/ceny/, kde názov súboru bude v tvare ceny_[identifikátor].xml. Príklad: ak budete mať pridelený identifikátor „123456“, názov súboru bude http://obrazky.vsetkyknihy.sk/ceny/ceny_123456.xml.

Musíte zadať presný názov súboru!

Ak máte záujem preberať cenník prepočítaný pre vašu firmu, kontaktuje Partner Technic. Vašej spoločnosti bude pridelený unikátny identifikátor, na základe ktorého získate prístup k vášmu cenníku.